0
0
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand

Kiezen voor Veilig

Medewerkers en vrijwilligers kunnen geconfronteerd worden met verbale agressie of
intimidatie en incidenteel ook met (dreiging met) fysieke agressie. Ook kan er in de directe
omgeving een geweldsincident plaatsvinden waardoor gevoelens van onveiligheid ontstaan.
Leerdoelen kunnen zijn:

 • Het (eerder) herkennen van agressief of intimiderend gedrag en (beter) leren grenzen
  aan te geven naar degene die dit gedrag vertoont.
 • Bewustwording hoe eigen gedrag, houding en reacties (on)bewust weerstand of
  agressie uitlokt of doet toenemen.
 • Bewustwording van de primaire menselijke reacties wanneer men geconfronteerd
  wordt met agressie; vluchten, vechten of bevriezen.
 • Het aanvullen van de persoonlijke ‘gereedschapskist’ met nieuwe manieren van
  reageren die de-escalerend werken en deze oefenen.
 • Kwetsbaarheid aan collega’s tonen, in openheid of in vertrouwen, en incidenten te
  melden. Een incident voortaan als een leermoment voor henzelf en anderen te zien
  en niet als een schaamtevolle gebeurtenis.
 • Feedback hierop geven en ontvangen en leren de (mogelijke) impact in te schatten
  van een incident.

De wijze waarop wij deze training aanbieden spreekt aan bij alle deelnemers, ongeacht
(culturele) achtergrond of opleidingsniveau. 

 • 07-Jan-2022 | 00:00:00
 • 09-Dec-2022 | 10:00:00

Levensecht Kiezen

Oefeningen of opdrachten die men emotioneel of fysiek ervaart, blijven hangen, (te) veel
theorie daarentegen niet. Deze maken dan ook een belangrijk deel uit van de training.

Kiezen voor Veilig

 • -
 • a
 • b
 • c